Het laten gaan van enkele werknemers.

Ieder bedrijf zal een keer tegen een moment aanlopen dat zij
enkele werknemers zullen moeten laten gaan of zullen moeten ontslaan, terwijl
het bedrijf dit eigenlijk niet eens wilt hoeven doen. Er kunnen duizend
verschillende redenen zijn voor het moeten laten gaan van werknemers binnen de
organisatie, echter zullen er in dit artikel slechts drie genoemd worden.
Zodoende is de eerste reden voor het laten gaan van enkele werknemers dat het
bedrijf hier een financiële reden voor heeft (denk hierbij aan het behalen van
meer winst of het beperken van de uitgaven). De tweede redenen voor het
ontslaan van werknemers kan zijn dat vindt dat zij te veel werknemers in dienst
hebben voor de werkzaamheden die verricht moeten worden en de derde reden voor
het laten gaan van enkele werknemers kan zijn dat het bedrijf besluit om enkele
functies te schrappen. Om even verder in te gaan op deze laatste reden,
aangezien het feit dat hieruit niet direct een ontslag hoeft te volgen. Indien
er enkele functies binnen de organisatie geschrapt moeten worden, dan hoeft
dit, zoals eerder al aangegeven, niet per direct in een ontslag te resulteren.
Zodoende kan het, net als bij een reorganisatie, zo maar het geval zijn dat
enkele werknemers een nieuwe functie toegewezen krijgen of dat hun uren worden
teruggebracht van bijvoorbeeld 40 uur per week naar 32 uur per week. Voor de
werknemers die dit geluk echter niet hebben en toch een ontslag te voorduren
krijgen, kunnen zich (via de werkgever) aanmelden voor een outplacement traject. Door
middel van outplacement kunnen de werknemers namelijk (vaak betaald) op zoek
gaan naar een nieuwe baan. Dit gebeurt allemaal onder begeleiding van een
specialist op het gebied van outplacement. Mocht u als werknemer of werkgever
gebruik van willen maken, kijk dan op loonbaannederland.nl
welk outplacementbureau het best bij uw wensen en situatie past.

Begeleiding helpt bij uw zelfontwikkeling.

Iedereen wilt uiteraard van zichzelf weten hoe, volgens
zichzelf en volgens anderen, hun persoonlijkheid is, wat hun kwaliteiten en hun
valkuilen zijn. Doordat men dit van zichzelf weet en hoe anderen er tegenaan
kijken, kunnen zij zich (nog) verder ontwikkelen en werken aan hun zwakke(re)
aspecten. Maar er zijn ook andere/ eerlijkere manieren om hierachter te komen.

De reden dat de bovengenoemde methode niet ‘eerlijk’ wordt
genoemd, heeft te maken met het feit dat vrienden, familie en zelfs collega’s
soms dingen mooier of minder erg maken om te zorgen dat jij je niet gekwetst
voelt door hun opmerkingen of kritiek. Om deze reden worden er andere manieren
aangeraden om jezelf verder te ontwikkelen/ te ontplooien. De eerste andere
mogelijkheid is loopbaanbegeleiding.
Tijdens deze vorm van begeleiding vraag je jezelf af wie jij precies bent, wat
jouw doel is dat je voor ogen hebt en wat jouw motivatie is om dat doel te
bereiken. Hoewel iedere werknemer hiervan gebruik kan maken en profijt van kan
hebben is loopbaanbegeleiding echter meer bedoeld voor mensen die in het tweede
kwartaal van hun carrière zitten (tussen de 35 en 40 jaar oud).

De andere mogelijkheid is het inschakelen van een
expert op het gebied van zakelijke
coaching
. Bij zakelijke coaching kom je er niet alleen achter wat jouw
persoonlijkheid precies is en wat je kwaliteiten zijn, maar ook hoe jij als
werknemer tot betere beslissingen kan komen. Tijdens zakelijke coaching leert
men namelijk hoe dat zij op basis van hun gevoel een goede/ betere
besluitvorming kunnen maken. Hiervoor is het echter wel noodzakelijk dat jij
inziet dat in lastige situaties jouw gevoel makkelijk een loopje met je kan
nemen en jouw besluitvorming kan beïnvloeden. Het is hierdoor uiterst
belangrijk dat je een bepaald doel voor ogen hebt dat je graag wilt behalen,
zodat je beslissingen gericht(er) zijn naar jouw persoonlijke doel.